Husets nye historie

Bejstefår, Kristen Larsen Kristensen, Kræn Lassen køber huset af enkefru Pouline Marie Pedersen til overtagelse den 1. juli 1957 købesummen er kr. 3500.

Efter Bejstefaars død den 21. januar 1966 overtages huset af de 6 af Bejstefaars børn :

Jenny Sørine Halskov

Karen Toftemark

Anna Mortensen

Marie Jensen

Anders Hoppe Christensen

Johanne Margrethe Hansen

De 6 arvinger ejer huset i lige andele og huset drives af de 6 i fællesskab med årlige møder hvor Anna´s mand Svend fører protokol og Jenny står for reservationer og for regnskabet.

Samarbejdet fungerer indtil Jenny´s død hvorefter Søren Halskov ønsker at blive købt fri af Huset.

Dette sker 1. januar 1991 hvor familien betaler Søren Halskov for den andel af huset som han har arvet efter Jenny.

 Samejeroverenskomst.

Ved samme lejlighed udarbejdes der en samejeroverenskomst, der på skrift udtrykker formålet med huset, og betingelser for et eventuelt salg af de enkelte anparter eller af huset som helhed.

14. Juli 1991 afholdes den stiftende generalforsamling i ”Foreningen Bejstefårs Hus” hvor foreningens primære formål er at ”Erhverve og drive Bejstefårs Hus” Med udgangspunkt i Bejstefårs ønsker.

Disse er bl.a. er nedfældet i samejeroverenskomsten.
Ud fra samejeroverenskomsten udarbejdes senere foreningens vedtægter.

Husets daværende ejere var:

Karen Toftemark

Anna Mortensen

Marie Holst

Birthe Frydenlund Christensen

Johanne Margrethe Hansen

De 5 ejere giver på den stiftende generalforsamling tilsagn om at overdrage ”Bejstefårs Hus” vederlagsfrit til foreningen så snart de juridiske forhold herfor er afklaret.

En forudsætning for, at foreningen kan overtage huset, er at Planstyrelsen godkender foreningens formål med ejerskabet.

Dette sker den 30. december 1992 og foreningen overtager derefter ejerskabet af Bejstefårs Hus den 1. januar 1993.

Se brev fra Georg Mortensen til foreningens stiftende generalforsamling her:

Se en beskrivelse af husets indretning gennem tiderne her:

Se historien om Pouline Marie Pedersen her:


Foreningen Bejstefaars Hus, Bygvænget 278, 2980 Kokkedal