Foreningens formål er i Bejstefårs ånd at erhverve, eje, drive og bevare ejendommen matr. nr. 35 y, Bigum By.

Beliggende Lergravsvej 27, Bigum 8830 Tjele.

Huset skal anvendes til ferie- og rekreationsophold, familiesammenkomster og lignende.

Begrebet Bejstefårs ånd kan uddybes ved at nærlæse den samejeroverenskomst, der blev udarbejdet i forbindelse med husets overdragelse til de fem arvinger efter Bejstefår.

Samejeroverenskomsten er ved foreningens stiftelse erstattet af foreningens vedtægter
Foreningen Bejstefaars Hus, Bygvænget 278, 2980 Kokkedal