Januar 2015

En uheldig badetur II

Der må jo have været dårligt vejr i sommerferien også i 1950èrne, men bortset fra nogle voldsomme tordenvejr er det ikke noget, der har fæstnet sig i min hukommelse.

Derfor omhandler også denne fortælling en af de dage hvor Tjele Langsø trak med sit afsvalende vand.

Badeturen var som altid sammen med Søren og Jenny´s børn. De måtte gå i søen en gang om dagen, hvis det var godt vejr, men ellers var der mange opgaver, der skulle passes.

Denne dag havde vi som sædvanligt været i søen, men det var således, at Hans, der var noget ældre end os andre, enten kom sent hjem fra skole, eller også havde Hans et job om eftermiddagen, der gjorde, at han ikke kunne komme i søen sammen med os andre.

Denne dag kom Hans derfor hjem lidt sent på eftermiddagen, og skulle i søen i det gode vejr.

Reglen om, at der kun måtte bades en gang om dagen, gjaldt jo kun for Søren og Jenny´s børn, så jeg kunne derfor få en ekstra tur i søen sammen med Hans den dag.

Vi nød det meget, og Hans var jo noget mere modig end os andre, så vi fik prøvet søen af helt op til halsen, hvor det jo ellers kun var til navlen, som vi måtte være i.

Det gik rigtigt godt, indtil kirkeklokken i Nr. Vinge Kirke begyndte at ringe ovre på den anden side af søen.

Hans og jeg stod i vand til halsen, da det gik op for Hans, at han jo skulle ringe med klokken i Bigum Kirke den aften.

Vi fik meget travlt med, at komme op og i tøjet, og løb hen til Kirken – men det var jo for sent -  at Bigum Kirke faldt ind i Kirkernes kor den aften.

Ikke nok med det men den stressede situation gjorde, at vi ikke fik talt slagene ordentligt. Der skulle være 100 almindelig slag og 9 bedeslag, og det gik der vist noget kludder i.

Det var ikke godt, for den for sene ringning var nu kendt i hele sognet og også i et par nabosogne. På vej ned fra Kirken mødte vi nogle af beboerne fra det plejehjem, der lå i Bigum på den tid.

De havde troligt siddet og talt slagene, og de kunne gøre os opmærksomme på, at der ikke var slået de 100 slag som reglerne foreskrev, og der manglede vist også et af bedeslagene. Dette var en forsømmelse, der ikke kunne gå upåagtet hen, så da onkel Søren dukkede op på grund af den for sene ringning, blev han også gjort opmærksom på, at der ikke var slået det rigtige antal slag.

Onkel Søren var meget ærekær på sin families vegne, og der blev ikke set igennem fingre med forsømmelser, især ikke når det var noget der, som her var blevet kendt i hele sognet.

Onkel Søren så på mig med et par øjne, som jeg ikke glemmer ”Nu må du vist hellere se at komme hjem” var ordene, og jeg var glad for, at jeg derefter kunne tage min cykel og køre op til Ingmar og Tove på Bakkegården.

Hvad der skete med Hans, har jeg ingen sikker viden om, men jeg kan nemt forestille mig, at det ikke har været rart at være i hans bukser den aften

Jørgen Hoppe

Tilbage